Overland Explorers Community

Overland Explorers Community


Overlanding samfund etablert høsten 2019, formålet er å fremme Overlanding, bli kjent og dra på turer. All hovedinformasjon finnes på Facebook. 

Overland Explorers Community.

Fremmer turglede, samhold, vennskap og deling av erfaringer med likesinede. 

Felles turer med gruppas medlemer. 

Greenlaning

Fellesskap